Warlord Ring

From Rise Online Wiki

Warlord Ring, Ring türünde bir itemdir.

Warlord Ring
Warlord Ring
Bonus değeri
Physical Defense 24
Strength 12
HP Bonus 120
Poison Damage Resistance 40

Set bonusları

Warlord Ring; Warlord Earring veya Warlord Pendant ile birlikte giyildiğinde (2 parça) aşağıdaki set bonusunu vermektedir:

  • Attack Bonus against Rogues: %5

Warlord Ring; Warlord Earring ve Warlord Pendant ile birlikte giyildiğinde (3 parça) aşağıdaki set bonuslarını vermektedir:

  • HP Leech: %2
  • Strength: 10
Ring Listesi
Common
Rare
Epic
Unique