Warlord Pendant

From Rise Online Wiki

Warlord Pendant, Amulet türünde bir itemdir.

Warlord Pendant
Warlord Pendant
Bonus değeri
Physical Defense 24
Strength 12
HP Bonus 120
Poison Damage Resistance 40

Set bonusları

Warlord Pendant; Warlord Earring veya Warlord Ring ile birlikte giyildiğinde (2 parça) aşağıdaki set bonusunu vermektedir:

  • Attack Bonus against Rogues: %5

Warlord Pendant; Warlord Earring ve Warlord Ring ile birlikte giyildiğinde (3 parça) aşağıdaki set bonuslarını vermektedir:

  • HP Leech: %2
  • Strength: 10
Amulet Listesi
Common
Rare
Epic
Unique