Warlord Earring

From Rise Online Wiki

Warlord Earring; Warrior sınıfına özel, Unique kalitede bir Earring'dir.

Warlord Earring
Warlord Earring
Bonus değeri
Physical Defense Bonus 12
Strength Bonus 8
HP Bonus 60
Dagger Defense 2
Arrow Defense

Set bonusları

Warlord Earring; Warlord Pendant veya Warlord Ring ile birlikte giyildiğinde (2 parça) aşağıdaki set bonusunu vermektedir:

  • Attack Bonus against Rogues: %5

Warlord Earring; Warlord Pendant ve Warlord Ring ile birlikte giyildiğinde (3 parça) aşağıdaki set bonuslarını vermektedir:

  • HP Leech: %2
  • Strength: 10
Earring Listesi
Common
Rare
Epic
Unique