Lifebloom Ring

From Rise Online Wiki

Lifebloom Ring, Ring türünde bir itemdir.

Lifebloom Ring
Lifebloom Ring
Stat Bonus değeri
Health Bonus 10
HP Bonus 40
MP Bonus

Set bonusları

Lifebloom Ring; Lifebloom Pendant ve Lifebloom Earring ile birlikte giyildiğinde aşağıdaki set bonuslarını vermektedir:

  • Fire Damage Resistance: 20
  • Ice Damage Resistance: 20
  • Lightning Damage Resistance: 20
Ring Listesi
Common
Rare
Epic
Unique