Holy Priest's Earring

From Rise Online Wiki

Holy Priest's Earring, Earring türünde bir itemdir.

Holy Priest's Earring
Holy Priest's Earring
Bonus değeri
Physical Defense Bonus 124
Health Bonus 4
Intelligence Bonus

Set bonusları

Holy Priest's Earring; Holy Priest's Pendant ve Holy Priest's Ring ile birlikte giyildiğinde aşağıdaki set bonuslarını vermektedir:

  • HP Bonus: 240
  • Defense Bonus against All Classes: %3
  • Defense Bonus against All Monsters: %5
Earring Listesi
Common
Rare
Epic
Unique