Defeat Cunning Harpies

From Rise Online Wiki
Defeat Cunning Harpies
Seviye 62
Taraf Tarafsız
Başlangıç [Quest] Lilith
Bitiş [Quest] Lilith
Ödül(ler) -
EXP 19.956.000
Coin 135.000
Kategori Haddar Lighlands, Hagard Castle

Defeat Cunning Harpies, [Quest] Lilith'ten alınan bir görevdir.

Hedef

Ödül(ler)