Defeat Archfiend Skull

From Rise Online Wiki
Defeat Archfiend Skull
Seviye 40
Taraf Tarafsız
Başlangıç [Quest] Nia
Bitiş [Quest] Nia
Ödül(ler) -
EXP 144.000
Coin -
Kategori Narun Tower

Defeat Archfiend Skull, [Quest] Nia'dan alınan bir görevdir.

Hedef

Ödül(ler)