Chaos Earring

From Rise Online Wiki

Chaos Earring, Unique bir Earring'dir.

Chaos Earring
Chaos Earring
Bonus değeri
Fiziksel Savunma Bonusu 6
Magic Bonus 10
Fire Damage
Ice Damage
Lightning Damage

Set bonusları

Chaos Earring; Amulet of Chaos veya Chaos Ring ile birlikte giyildiğinde (2 parça) aşağıdaki set bonusunu vermektedir:

  • Attack Bonus against Warriors: %5

Chaos Earring; Amulet of Chaos veya Chaos Ring ile birlikte giyildiğinde (3 parça) aşağıdaki set bonuslarını vermektedir:

  • Mana Burn: %2
  • Magic: 10
Earring Listesi
Common
Rare
Epic
Unique